Kompetencje dla budownictwa

Kompetencje dla budownictwa
edycja I

Kompetencje dla budownictwa
edycja II

Komunikacja marketingowa

SZKOLENIA Z ZAKRESU

SZKOLENIA Z ZAKRESU

SZKOLENIA Z ZAKRESU

• Dekarz
• Betoniarz-zbrojarz
• Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
• Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
• Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
• Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM – Building Information Modelling (istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu „Automatyki Inteligentnych Budynków” tj. zdefiniowania i zastosowania systemu BMS Building Management Systems – System Zarządzania Budynkiem)

Informujemy, iż w dniu 23.04.2021 r. Rekomendacje nr 1/2018 RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE BUDOWLANYM zostały rozszerzone o następujące obszary tematyczne:

• Bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii
• Kamieniarz
• Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wykańczania wnętrz
• Wykorzystywanie dronów w budownictwie
• Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie

• Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
• Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej

Informujemy, iż w dniu 23.04.2021 r. Rekomendacje nr 2/2019 RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE BUDOWLANYM zostały rozszerzone o następujące obszary tematyczne:

• Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki
• Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
• Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy usprawnień
• Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń – PRK 3, 4 lub 5 (w zależności od zakresu zadań)

• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
• Coaching menedżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
• Techniki redukowania stresu
• Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online
• Stosowanie narzędzi i oprogramowania, wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online
• Planowanie kampanii online
• Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
• Zarządzanie projektami marketingowymi online
• Projektowanie strategii isystemów e-commerce
• Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
• Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych
• Nowe modele biznesowe- dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych
• Organizacja sprzedaży w warunkach pandemii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.