Aktualności

Formularz rejestracyjny

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz udostępniono Formularz rejestracyjny. Jest to pierwszy, obowiązkowy Etap Naboru. W Formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Sektor (zgodnie z PKD) • Imię i nazwisko osoby do kontaktu • […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o projekcie

1.04.2019 Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE, a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa odnośnie wyboru usług rozwojowych: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.15.1a_Rekomendacja-rady-budownictwa_ost_20190201.doc Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.