Aktualności

Zapraszamy na dzień otwarty w ramach projektu

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty w ramach projektu: „Kompetencje dla budownictwa”. Termin: 4 września 2019 r., godz. 10.00 – 16.00 Miejsce: Tarnobrzeg, Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, al. Warszawska 227 B – lokal BA 10 (1 piętro). Jeśli chciałbyś omówić warunki uczestnictwa w Projekcie lub potrzebujesz konsultacji przy wypełnianiu dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu → ZAPRASZAMY […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy I rundę naboru zgłoszeń

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA » TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 26.07.2019 r. od […]

CZYTAJ WIECEJ

Limity wsparcia

Informujemy, że w ramach Sektora Budownictwa obowiązują następujące limity wsparcia: maksymalny koszt usługi rozwojowej brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) przypadający na jedną osobę wynosi 8.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że na jednego pracownika przypada jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL). Z usług rozwojowych może skorzystać więcej niż 2 pracowników przedsiębiorstwa pod warunkiem nieprzekroczenia […]

CZYTAJ WIECEJ

Formularz rejestracyjny

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz udostępniono Formularz rejestracyjny. Jest to pierwszy, obowiązkowy Etap Naboru. W Formularzu rejestracyjnym podaje się podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Sektor (zgodnie z PKD) • Imię i nazwisko osoby do kontaktu • […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o projekcie

1.04.2019 Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE, a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa odnośnie wyboru usług rozwojowych: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.15.1a_Rekomendacja-rady-budownictwa_ost_20190201.doc Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.