Aktualności

Zmiana adresu Biura Projektu

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu  „Kompetencje dla budownictwa”  oraz  „Kompetencje dla budownictwa -edycja II i sektora komunikacji marketingowej” zmieniło swoją lokalizację. Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu oraz adres przechowywania dokumentacji Projektowej to: KDK INFO sp. z o.o. ul. Grzybowska 56, wejście C,  00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro budynku). UWAGA: Adres […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy 16 rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XVI rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA→  Runda XVI TERMIN XVI rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 11.12.2020 r. […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy 7 rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza VII rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA → Runda VII TERMIN VII rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): […]

CZYTAJ WIECEJ

Zadania ANTY-COVID spotkanie informacyjno-promocyjne dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

WSPARCIE SEKTORÓW – 23.11.2020 o godz. 12:00-14:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektów szkoleniowo-doradczych- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla podmiotów zarejestrowanych i świadczących usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Zadania ANTY-COVID spotkanie informacyjno-promocyjne

WSPARCIE SEKTORÓW – 18.11.2020 o godz. 12:00-14:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla zainteresowanych Przedsiębiorstw i ich pracowników. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjno-promocyjne

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – 5.11.2020 o godz. 13:00-15:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla zainteresowanych Przedsiębiorstw i ich pracowników. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy 6 rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza VI rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda VI » TERMIN VI rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy 15 rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XV rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XV » TERMIN XV rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 10.11.2020 […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.