Aktualności

Zmiany w Regulaminie projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”

Szanowni Państwo, Informujemy, że w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej zostały naniesione zmiany w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 4 Etap II pkt. 2. Zmiany dotyczą dokumentów, które przedsiębiorca musi złożyć wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych oraz o które Operator może […]

CZYTAJ WIECEJ

IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to: Od 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów […]

CZYTAJ WIECEJ

III NABÓR do projektu swo (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to: Od 21 marca 2022 r. od godz. 12.00 do 31 marca br. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych […]

CZYTAJ WIECEJ

IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Od 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 do 31 marca 2022 r. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w […]

CZYTAJ WIECEJ

III NABÓR do projektu swo (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Od 21 marca 2022 r. od godz. 12.00 do 31 marca br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

CZYTAJ WIECEJ

Kompetencje dla budownictwa” – edycja I – Zmiany w Regulaminie oraz dokumentacji zgłoszeniowej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje dla budownictwa” – edycja I zostały naniesione zmiany w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 4 Etap II pkt. 2. Zmiany dotyczą dokumentów, które przedsiębiorca musi złożyć wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych, a które będą stanowiły podstawę do prawidłowej weryfikacji […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużamy XIV rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II” + Zmiany w Regulaminie

Szanowni Państwo, Informujemy, że runda XIV naboru do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej” została wydłużona do dnia 10.04.2022 r. do godziny 16:00. W celu zgłoszenia przedsiębiorstwa do udziału w projekcie, w powyższym terminie, należy dokonać rejestracji na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz a także przesłać drogą elektroniczną skan uzupełnionego i podpisanego […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XXI – uzupełniającą rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetencje dla budownictwa” edycja I

Szanowni Państwo, KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XXI (uzupełniającą) rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18-01 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XXI >> Informujemy, że XXI runda jest ostatnią planowaną rundą rekrutacji do […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XIV rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XIV rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-03, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XIV » TERMIN XIII rundy naboru (przyjmowania […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja dla realizatorów usług rozwojowych w BUR

Szanowni Państwo, w bazie usług rozwojowych istnieje funkcjonalność w postaci identyfikatora projektu, która ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom wyszukiwanie szkoleń związanych z daną tematyką czy też branżą.  Stosowanie tej funkcjonalności nie jest obligatoryjne dla firm szkoleniowych, niemniej jednak PARP zachęca dostawców usług, aby z niej korzystali. Należy dodatkowo podkreślić, że firma szkoleniowa nie ma możliwości […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.