Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”, które odbędzie się online w dniu 15.12.2022 r. w godz. 10.00 – 11.30. Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” współfinansowany […]

CZYTAJ WIECEJ

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące stanu realizacji projektu w makroregionie 3

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 15 grudnia 2022 r. o godzinie 11:00 – Makroregion 3 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

VI runda naboru do projektu Akademia Menadżera 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie ogłaszają 6 rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”, nr umowy: WND-POWR.02.21.00-00-AM15/20. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami […]

CZYTAJ WIECEJ

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 18 listopada 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 3 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XVI – uzupełniającą rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XVI (uzupełniającą) rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-03, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce → DO POBRANIA RUNDA XVI Informujemy, że XVI runda […]

CZYTAJ WIECEJ

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 07 listopada 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 07 listopada 2022 r. o godz. 11:00 – Makroregion 4 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

CZYTAJ WIECEJ

VII nabór do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Od 25 października 2022 r. od godz. 12.00 do 15 listopada 2022 r. do godz. 12.00. rekrutujemy do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Kompetencje dla budownictwa edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Kompetencje dla budownictwa edycja II i  sektora komunikacji marketingowej”, które odbędzie się online w dniu 28.09.2022 r. w godz. 10.00 – 11.30. Projekt „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.