Aktualności

Ogłaszamy 1 rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda I » TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy IX rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza IX rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda IX » TERMIN IX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 27.04.2020 […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii – edycja I

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „h” o następującym brzmieniu: „h) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 16 – oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej.” Pobierz załącznik »

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana wytycznych dotyczących realizacji i monitoringu usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informujemy, że zmianie ulegają wytyczne dotyczące realizacji i monitoringu usług o charakterze zdalnym realizowanym w czasie rzeczywistym. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej zdalnie w celu sprawdzenia czy spełnia ona normy jakościowe i jest zgodna z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług […]

CZYTAJ WIECEJ

Zdalna realizacja usługi

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną każdorazowo prosimy o informację mailową związaną ze zmianą terminu lub sposobem realizacji usługi. Działania możliwe do podjęcia w celu realizacji podpisanej Umowy wsparcia w obliczu pandemii koronawirusa: Usługi rozwojowe: realizacja usług w formie zdalnej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych poprzez: – zmianę usługi z „Usługi szkoleniowej” na „E-learning” […]

CZYTAJ WIECEJ

Zdalna realizacja usługi

UWAGA – każdorazowa zmiana formy realizacji usługi ze szkoleniowej na usługę zdalna, wymaga zgody Operatora. Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zamieszczonymi na stronie BUR: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

CZYTAJ WIECEJ

Koronawirus – komunikat dla Klientów

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o wstrzymanie się od osobistych wizyt w Biurze Projektu. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Dokumentację prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź kurierem. Jeśli jednak Państwo mają potrzebę odwiedzenia Biura Projektu osobiście – prosimy zgłoszenie telefoniczne takiej wizyty.

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy VIII rundę naboru zgłoszeń do projektu

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza VIII rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda VIII » TERMIN VIII rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 24.03.2020 […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o projekcie – edycja II

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE, a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa odnośnie wyboru usług rozwojowych: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/Zacznik-nr-15.3.A-do-Regulaminu-konkursu—Rada-Budownictwa-rekomendacja-obowiazujca-od-15.07.2019.pdf Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań: 1. Rekrutacja i monitoring, 2. Działania merytoryczne w BUR, […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.