Aktualności

Ogłaszamy 3 rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA » Runda III TERMIN III rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XI rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XI rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XI » TERMIN XI rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 03.07.2020 […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy II rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda II » TERMIN II rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy X rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza X rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA RUNDA X » TERMIN IX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 03.06.2020 […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy 1 rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda I » TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy IX rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza IX rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda IX » TERMIN IX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 27.04.2020 […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii – edycja I

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „h” o następującym brzmieniu: „h) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 16 – oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej.” Pobierz załącznik »

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana wytycznych dotyczących realizacji i monitoringu usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informujemy, że zmianie ulegają wytyczne dotyczące realizacji i monitoringu usług o charakterze zdalnym realizowanym w czasie rzeczywistym. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej zdalnie w celu sprawdzenia czy spełnia ona normy jakościowe i jest zgodna z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług […]

CZYTAJ WIECEJ

Zdalna realizacja usługi

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną każdorazowo prosimy o informację mailową związaną ze zmianą terminu lub sposobem realizacji usługi. Działania możliwe do podjęcia w celu realizacji podpisanej Umowy wsparcia w obliczu pandemii koronawirusa: Usługi rozwojowe: realizacja usług w formie zdalnej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych poprzez: – zmianę usługi z „Usługi szkoleniowej” na „E-learning” […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.