Zapraszamy na webinar 22 października 2021 r.

Szanowni Państwo, Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na webinarium Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o restrukturyzacji i upadłości – tzw. Dyrektywa II szansy. Perspektywa polska wraz z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Najważniejsze zagadnienia, które odbędzie się 22 października br. o godzinie 11:00. Wprowadzane przez Dyrektywę zmiany w […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XIII rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XIII rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-02, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XIII » TERMIN XIII rundy naboru (przyjmowania […]

CZYTAJ WIECEJ

Limit dotyczący kwoty wsparcia – „Kompetencje dla budownictwa” – edycja I

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż limit dotyczący kwoty wsparcia jakie może otrzymać jedno przedsiębiorstwo z zachowaniem limitu kwotowego na pracownika w wysokości 8000,00 zł (dofinansowanie wraz z wkładem własnym) został zniesiony. Jeśli są Państwo zainteresowani skierowaniem do projektu większej liczby osób, przy zachowaniu limitu na jednego pracownika prosimy o kontakt z Biurem Projektu. UWAGA! Z […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XII rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XII rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-02, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XII » TERMIN XII rundy naboru (przyjmowania Formularzy […]

CZYTAJ WIECEJ

Zakończenie rekrutacji w projekcie „Kompetencje dla budownictwa” – edycja I

UWAGA! Z dniem 26.05.2021 r. godz. 16:00 zamknięta zostanie możliwość rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP. Z dniem 26.05.2021 r. godz. 16:00 – Operator ogłasza zakończenie rekrutacji do w ramach projektu „Kompetencje dla budownictwa” edycja I (po tym terminie nie będzie możliwości rejestracji na stronie PARP oraz wysłania Formularza zgłoszeniowego). Komplet dokumentów zgłoszeniowych w […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana Regulaminu BUR

18.05.2021 Szanowni Państwo, Od 18 maja 2021 roku zaczął obowiązywać zmieniony Regulamin Bazy Usług Rozwojowych, w którym usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez podmioty zarejestrowane w BUR. Zapisy Regulaminu BUR zostały rozszerzone o zapisy Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych. Do Regulaminu wprowadzono załącznik nr 5 „Standard […]

CZYTAJ WIECEJ

Sektor Budownictwa – Wydłużenie okresu realizacji projektu

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu okresu realizacji projektu „Kompetencje dla budownictwa” do dnia 28.09.2021 r. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach tego projektu muszą zakończyć się najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. Zachęcamy do aplikowania do XX, ostatniej rundy naboru trwającej od 17.05.2021 r. do 06.06.2021 r.  

CZYTAJ WIECEJ

Informacja dotycząca oznaczania dokumentów wytwarzanych w celu realizacji szkoleń/usług rozwojowych

KDK INFO spółka z o.o. Operator Projektów: Kompetencje dla budownictwa (POWR.02.21.00-00-RW15/18) oraz Kompetencje dla budownictwa – II edycja i sektora komunikacji marketingowej (POWR.02.21.00-00-RW31/19) ZALECA aby na dokumentach wytwarzanych w celu realizacji szkoleń np. listach obecności, certyfikatach/zaświadczeniach dla uczestników Projektu stosowano informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XX rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XX rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XX TERMIN XX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 17.05.2021 r. […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.