Sektor Budownictwa – Wydłużenie okresu realizacji projektu

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu okresu realizacji projektu „Kompetencje dla budownictwa” do dnia 28.09.2021 r. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach tego projektu muszą zakończyć się najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. Zachęcamy do aplikowania do XX, ostatniej rundy naboru trwającej od 17.05.2021 r. do 06.06.2021 r.  

CZYTAJ WIECEJ

Informacja dotycząca oznaczania dokumentów wytwarzanych w celu realizacji szkoleń/usług rozwojowych

KDK INFO spółka z o.o. Operator Projektów: Kompetencje dla budownictwa (POWR.02.21.00-00-RW15/18) oraz Kompetencje dla budownictwa – II edycja i sektora komunikacji marketingowej (POWR.02.21.00-00-RW31/19) ZALECA aby na dokumentach wytwarzanych w celu realizacji szkoleń np. listach obecności, certyfikatach/zaświadczeniach dla uczestników Projektu stosowano informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XX rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XX rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XX TERMIN XX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 17.05.2021 r. […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy XI rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetencje dla budownictwa” – edycja II

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XI rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-02, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA  RUNDA XI » TERMIN XI rundy naboru (przyjmowania […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozszerzenie rekomendacji w projekcie „Kompetencje dla budownictwa” – edycja II

Informujemy, iż w dniu 23.04.2021 r. Rekomendacje nr 2/2019 RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE BUDOWLANYM zostały rozszerzone o następujące obszary tematyczne: • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy […]

CZYTAJ WIECEJ

Rozszerzenie rekomendacji w projekcie „Kompetencje dla budownictwa” – edycja I

Informujemy, iż w dniu 23.04.2021 r.  Rekomendacje nr 1/2018 RADY DS. KOMPETENCJI W SEKTORZE BUDOWLANYM zostały rozszerzone o następujące obszary tematyczne: • Bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii • Kamieniarz • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wykańczania wnętrz • Wykorzystywanie dronów w budownictwie • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy X rundę naboru zgłoszeń do projektu – II edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza X rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW31/19-01, w sektorze budownictwa. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda X » TERMIN X rundy naboru (przyjmowania […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy 19 rundę naboru zgłoszeń do projektu – I edycja

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza XIX rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA Runda XIX TERMIN XIX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 01.04.2021 r. […]

CZYTAJ WIECEJ

Zakończenie rekrutacji do zadania COVID-19

UWAGA! Z dniem 22.03.2021 r. godz. 17:00 zamknięta zostanie możliwość rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP. Z dniem 24.03.2021 r. godz. 16:00 – Operator ogłasza zakończenie rekrutacji do Zadania anty-covid w ramach projektu (po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się w ESSW oraz wysłania Formularza zgłoszeniowego). Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.