Kompetencje dla budownictwa > Do pobrania – edycja II

Do pobrania – edycja II

Dokumentacja projektu jest opracowywana i udostępniania po zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rejestracja przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

Rejestracja w bazie PARP nie jest równoznaczna z zaaplikowaniem.

Operator skontaktuje się z zarejestrowanymi przedsiębiorcami w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne – Runda I »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda II »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.