Do pobrania – edycja I

Dokumentacja projektu jest opracowywana i udostępniania po zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rejestracja przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania jest możliwa poprzez formularz udostępniony przez PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Rejestracja w bazie PARP nie jest równoznaczna z zaaplikowaniem.
Operator skontaktuje się z zarejestrowanymi przedsiębiorcami w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „i” o następującym brzmieniu:
„i) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 16 – oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej.”

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XXI

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XX

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XIX

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XVIII

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XVII

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XVI – po zmianie adresu siedziby KDK Info sp. z o.o. »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XVI »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XV »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XIV »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XIII »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XII »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda XI »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda X »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda IX »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda VIII »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda VII »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda VI »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda V »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda IV »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda III »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda II »

Dokumenty rekrutacyjne – Runda I »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.