Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Informacja dotycząca oznaczania dokumentów wytwarzanych w celu realizacji szkoleń/usług rozwojowych

Informacja dotycząca oznaczania dokumentów wytwarzanych w celu realizacji szkoleń/usług rozwojowych

KDK INFO spółka z o.o. Operator Projektów:

Kompetencje dla budownictwa (POWR.02.21.00-00-RW15/18) oraz Kompetencje dla budownictwa – II edycja i sektora komunikacji marketingowej (POWR.02.21.00-00-RW31/19)

ZALECA aby na dokumentach wytwarzanych w celu realizacji szkoleń np. listach obecności, certyfikatach/zaświadczeniach dla uczestników Projektu stosowano informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:

• znaku Funduszy Europejskich z nazwą Wiedza Edukacja Rozwój,
• barw Rzeczypospolitej Polskiej,
• znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Przykładowy zestaw oznaczeń do pobrania TUTAJ

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.