Informacja o projekcie – edycja II

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce O PROJEKCIE, a także z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa odnośnie wyboru usług rozwojowych: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/Zacznik-nr-15.3.A-do-Regulaminu-konkursu—Rada-Budownictwa-rekomendacja-obowiazujca-od-15.07.2019.pdf

Usługi rozwoje w ramach projektu refundowane są na zasadach pomocy de minimis: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring,
2. Działania merytoryczne w BUR,
3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze budownictwa.

Zgodnie z rekomendacjami nr 2/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi planowane w ramach projektu do realizacji szkolenia w następujących obszarach:
• Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie,
• Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW,
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK,
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej.

Wsparcie w ramach Projektu będzie odbywać się poprzez refundację kosztów działań szkoleniowych:
1. Uczestnik Projektu pokrywa w całości koszt usługi, w której wziął udział.
2. Następnie koszt ten jest refundowany przez Operatora w wysokości 80% – maksymalnie do kwoty 7800 zł.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.