Kompetencje dla budownictwa i sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Informacja o zmianie adresu siedziby KDK Info, w tym biura projektu „Kompetencje dla budownictwa” oraz „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

Informacja o zmianie adresu siedziby KDK Info, w tym biura projektu „Kompetencje dla budownictwa” oraz „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”

W imieniu KDK Info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2021 r. uległ zmianie adres siedziby spółki z dotychczasowego na: ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

Korespondencję prosimy kierować na adres: ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane Spółki, w tym KRS, NIP i REGON oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.