Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Kompetencje dla budownictwa – edycja I i II – wytyczne dla organizatorów szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej

Kompetencje dla budownictwa – edycja I i II – wytyczne dla organizatorów szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej

KDK Info Sp. z o. o., który jest Operatorem projektów „Kompetencje dla budownictwa” oraz „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej” informuje o konieczności zapoznania się oraz stosowania wytycznych dotyczących realizacji szkoleń w formie stacjonarnej opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Wytyczne dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.