Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Komunikacja marketingowa – 15 października 2020 rusza nabór do projektu – zadania Antycovidowe

Komunikacja marketingowa – 15 października 2020 rusza nabór do projektu – zadania Antycovidowe

KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu pn.: „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej”, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr POWR.02.21.00-00-RW31/19-01 zawartym w dniu 25.09.2020 .

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ

TERMIN naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 15.10.2020 r. od godz. 16:00 do 31.12.2020 r. do godz. 16:00. Nabór może zostać wstrzymany w przypadku wyczerpania puli środków przewidzianej na realizację projektu o czym Operator powiadomi na stronie projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji) dostępny na stronie:
https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid#formularz

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.