O projekcie

Kompetencje dla budownictwa
edycja I

Kompetencje dla budownictwa
edycja II

Komunikacja marketingowa

SZKOLENIA Z ZAKRESU

SZKOLENIA Z ZAKRESU

SZKOLENIA Z ZAKRESU
⇓ 

• Dekarz
• Betoniarz-zbrojarz
• Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
• Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
• Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
• Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM – Building Information Modelling (istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu „Automatyki Inteligentnych Budynków” tj. zdefiniowania i zastosowania systemu BMS Building Management Systems – System Zarządzania Budynkiem)

• Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
• Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej

• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
• Coaching menedżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
• Techniki redukowania stresu
• Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online
• Stosowanie narzędzi i oprogramowania, wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online
• Planowanie kampanii online
• Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
• Zarządzanie projektami marketingowymi online
• Projektowanie strategii isystemów e-commerce
• Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
• Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych
• Nowe modele biznesowe- dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych
• Organizacja sprzedaży w warunkach pandemii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.