Planowane spotkania informacyjne

Uprzejmie informujemy o planowanych spotkaniach informacyjnych pt. „Kompetencje dla sektorów”, które odbędą się w Lesznie (08.10.2019 r.) i w Kościanie (18.10.2019 r.).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie Kompetencję dla budownictwa.

Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo w linku: https://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/fundusze-europejskie-na-szkolenia-spotkania-informacyjne-w-lesznie-i-koscianie-2

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.