Rekrutacja

Kompetencje dla budownictwa
edycja I

Kompetencje dla budownictwa
edycja II

SZKOLENIA Z ZAKRESU

SZKOLENIA Z ZAKRESU

• Dekarz
• Betoniarz-zbrojarz
• Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
• Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
• Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
• Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM – Building Information Modelling (istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu „Automatyki Inteligentnych Budynków” tj. zdefiniowania i zastosowania systemu BMS Building Management Systems – System Zarządzania Budynkiem)

• Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
• Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji
• Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.