Sektor Budownictwa – Wydłużenie okresu realizacji projektu

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu okresu realizacji projektu „Kompetencje dla budownictwa” do dnia 28.09.2021 r.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie usługi rozwojowe realizowane w ramach tego projektu muszą zakończyć się najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. Zachęcamy do aplikowania do XX, ostatniej rundy naboru trwającej od 17.05.2021 r. do 06.06.2021 r.

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.