Wydłużamy III rundę naboru w – II edycja

Wydłużamy III rundę naboru do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 23.08.2020r.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.