Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Zakończenie rekrutacji w projekcie „Kompetencje dla budownictwa” – edycja I

Zakończenie rekrutacji w projekcie „Kompetencje dla budownictwa” – edycja I

UWAGA!

Z dniem 26.05.2021 r. godz. 16:00 zamknięta zostanie możliwość rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP.

Z dniem 26.05.2021 r. godz. 16:00 – Operator ogłasza zakończenie rekrutacji do w ramach projektu „Kompetencje dla budownictwa” edycja I (po tym terminie nie będzie możliwości rejestracji na stronie PARP oraz wysłania Formularza zgłoszeniowego).

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 31.05.2021 r.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Biura Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłyną do biura projektu po terminie pozostaną bez rozpatrzenia

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.