Zdalna realizacja usługi

UWAGA – każdorazowa zmiana formy realizacji usługi ze szkoleniowej na usługę zdalna, wymaga zgody Operatora.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zamieszczonymi na stronie BUR:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.