Zmiana adresu Biura Projektu

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu  „Kompetencje dla budownictwa”  oraz  „Kompetencje dla budownictwa -edycja II i sektora komunikacji marketingowej” zmieniło swoją lokalizację.

Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu oraz adres przechowywania dokumentacji Projektowej to: KDK INFO sp. z o.o. ul. Grzybowska 56, wejście C,  00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro budynku).

UWAGA: Adres do korespondencji do dnia 31.12.2020 pozostaje bez zmian tj. KDK INFO sp. z o.o. , al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.

Od dnia 01.01.2021 wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: KDK INFO sp. z o.o. ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni” 4 piętro budynku).

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.