Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii – edycja I

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie na czas epidemii – edycja I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w §7 ust. 21 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dodano dodatkowy punkt „h” o następującym brzmieniu:

„h) w przypadku realizacji usługi rozwojowej w formie zdalnej, przedsiębiorca załącza skan oświadczenia od Realizatora Usługi – Załącznik nr 16 – oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej.”

Pobierz załącznik »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.