Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Zmiana wytycznych dotyczących realizacji i monitoringu usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej

Zmiana wytycznych dotyczących realizacji i monitoringu usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną informujemy, że zmianie ulegają wytyczne dotyczące realizacji i monitoringu usług o charakterze zdalnym realizowanym w czasie rzeczywistym. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej zdalnie w celu sprawdzenia czy spełnia ona normy jakościowe i jest zgodna z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług” (dalej „Wytyczne”) opublikowanych przez PARP w Bazie Usług Rozwojowych”.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/do_pobrania/Koronawirus/wytyczne_dotyczace_uslugi_zdalnej_30_03_2020.pdf

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/do_pobrania/Koronawirus/instrukcja_wypelniania_Karty_Uslugi_zdalnej_30_03_2020.pdf

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, a zdalnie realizowana będzie jedynie część teoretyczna realizator usługi ma obowiązek zamieścić taką informację w karcie usługi.

W przypadku wątpliwości lub pytań w zakresie stosowania nowych wytycznych prosimy o kontakt mailowy z biurem projektu.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.