Kompetencje dla budownictwa oraz Kompetencje dla budownictwa i Sektora komunikacji marketingowej > Aktualności > Akademia Budowlana > Zmiany w Regulaminie projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”

Zmiany w Regulaminie projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej zostały naniesione zmiany w § 3 ust. 2 oraz § 5 ust. 4 Etap II pkt. 2.

Zmiany dotyczą dokumentów, które przedsiębiorca musi złożyć wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych oraz o które Operator może dodatkowo poprosić przedsiębiorcę w celu poprawnej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa do projektu.

Jednocześnie przypominamy, że runda XIV naboru do projektu „Kompetencje dla budownictwa – edycja II i sektora komunikacji marketingowej” została wydłużona do dnia 10.04.2022 r. do godziny 16:00.

W celu zgłoszenia przedsiębiorstwa do udziału w projekcie, w powyższym terminie, należy dokonać rejestracji na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz a także przesłać drogą elektroniczną skan uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Zał. 1 do Regulaminu), który prosimy pobrać z zakładki DO POBRANIA > RUNDA XIV (http://akademiabudowlana.com.pl/dokumenty-rekrutacyjne-runda-xiv-2/ )

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.